top of page

מלגות ופרסים

IMG_6845.jpg

מלגות לסטודנטים

העמותה מחלקת מלגות מחייה לסטודנטים מצטיינים הלומדים כימיה, אלקטרוכימיה, והמדע לחומרים מתקדמים לתואר ראשון.

Students in Library

פרסים

העמותה מחלקת פרסים על שם ד"ר ברוך זינגר לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים  במסגרת הכנס השנתי של החברה הישראלית לאלקטרוכימיה.

מלגות ופרסים: Get Involved
bottom of page