top of page
Prizes_edited.jpg

פרסים

ד"ר ברוך זינגר היה חבר ב"חברה הישראלית לאלקטרוכימיה". עם הוודע דבר הרצחו ע"י מחבלים החליטה ועדת הכנס להקדיש את היום הראשון לכנס השנתי שנערך ביוני 2002 לזכרו של ברוך. קולגות של ברוך הרצו על מחקרים ושיתופי פעולה שברוך ערך.  בסופו של אותו יום חולקו פרסים לחוקרים צעירים על שמו של ברוך.  מאז העמותה מחלקת פרסים בכנסים השנתיים של החברה לאלקטרוכימיה.

פרסים: About Us
bottom of page